แก้ไข Android ที่เชื่อมต่อกับ WiFi แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต

บางครั้ง Android ของคุณเริ่มมีพฤติกรรมแปลก ๆ กับอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อที่น่ากลัว แต่ไม่มีข้อความการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นคลุมเครือ หลายเหตุผลสามารถ ...