จะกู้คืน Apple ID ที่ถูกบล็อกของคุณได้อย่างไร?

หากคุณมี Apple ID คุณควรทราบด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย Apple มีระบบบล็อก ID อัตโนมัติหากตรวจพบว่ามีการเข้าถึงรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องหลายรายการในบัญชี หากคุณเห็นข้อความใด ๆ ต่อไปนี้เป็นไปได้มากกว่าที่ Apple ID ของคุณจะถูกบล็อก Apple ID นี้ถูกปิดใช้งานเพื่อความปลอดภัย