ซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

ซอฟต์แวร์ถอดความแตกต่างจากซอฟต์แวร์เขียนตามคำบอก ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในกระบวนการถอดความทางการแพทย์และกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ......